Vyhledávání
Česky

Vítejte!

Zaregistrujte se a získejte slevu 2%. POZOR! Hledáme prodejce autokosmetiky Meguiar's, VO podmínky zde sales@cmexclusive.cz

produktyProdukty výrobceAutomobily

HOME > DEZINFEKCE >

DisiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL 50 Ml - Antibakteriální Gel Na Ruce s aloe vera (Likviduje 99,99% Bakterií A Virů)

Výrobce: H2O COOL
Dodání: Běžně skladem (2-3 dny)
Kód: DISIGEL50


Nákupní košík 137 Kč

včetně DPH


disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL 50 ml - antibakteriální gel na ruce s aloe vera, likviduje viry a bakterie.  Hygienická dezinfekce rukou s antibakteriální účinností, která likviduje 99,99% bakterií.

Příjemně vonící dezinfekce rukou, která nevysouší a nezapáchá jako "anti-covid". Dezinfikujte své ruce a zároveň provoňte vůní aloe vera.

Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní účinností.Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou.Hygienická dezinfekce rukou

5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí.

Varování:

H226 Hořlavá kapalina a páry

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Nákupní košík
Počet produktů: 0
Cena: 0 Kč

Zobrazit obsah košíku

Facebook
Akce
Dosud nebyla vložena žádná akce pro tuto kategorii..
© 2008, CM Exclusive.cz, všechna práva vyhrazena
Design by Garcy Graphics 2008